Armando

Schrijver, schilder, beeldhouwer, vriend Armando, geboren in Amsterdam in 1929, heeft zijn jeugd in de oorlogsjaren in Amersfoort doorgebracht. Die periode is van grote betekenis in zijn literair en beeldend werk. In 1998 opende het Armandomuseum aan de Langegracht in Amersfoort,  in aanwezigheid van Koningin Beatrix, waarbij ik exclusief foto’s mocht maken. Later ben ik benoemd tot ambassadrice van het Armandomuseum. Met Armando en zijn vrouw Tony ben ik al meer dan veertig jaar bevriend. Armando over zijn bronzen sculptuur De Ladder aan Laan 1914 in Amersfoort bij Het Kamp:
“Een ladder verbindt laag met hoog, maar waarschijnlijk ook hoog met laag. Een ladder verbindt aarde en hemel, belichaamt het reikhalzen naar datgene wat hoger is dan het menselijke. De ladder als troost, als vluchtweg.Een ladder kan hulp van boven brengen. Velen hoopten op hulp van boven, sommigen gaf de hulp van boven kracht. Voor mij heeft de ladder van het kamp nog een andere betekenis.Zelfs de vijand, in de gedaante van een bewaker, had een ladder nodig om op de plaats te komen waar hij thuishoorde en huishield: de wachttoren. Daar kon hij op de gevangenen neerkijken, hij hield ze van daaruit in toom, omdat hij een wapen en de macht had. Maar hier is slechts sprake van het armzalige laddertje dat bestemd was voor de knechten van de plek, de knechten van de kerfstok. De gevangenen hadden geen wapens, maar ze hadden een veel hogere ladder tot hun beschikking dan de vijand, al was het dan een denkbeeldige ladder. Het was de ladder van de gedachten, want gedachten zijn vrij. Via deze ladder vertrokken de wensen en verlangens der gevangenen en er kwamen ongetwijfeld gedachten en wensen van elders terug. De ladder was er dus al. De ladder is juist in die barse jaren ontstaan. Maar hij was tot nu toe niet zichtbaar. Ook deze ladder is geen echte ladder. Het is een kunstwerk dat aan een ladder doet denken. Het is de ladder van het kamp, de ladder van de plek. Hij is groot en hoog, en, naar ik hoop, trots en ongenaakbaar. Hij is van brons.”

Foto's:
klik hier